"Biz bu Kur'an-ı ders alınsın diye kolaylaştırdık, ders alan yok mu?" (Kamer54/22)
Yazılı Soru-Cevap > Namaz
Müezzinlik nasıl yapılır?
 
Soru : Müezzinlik nasıl yapılır?
   
Cevap :
 

1- Ezan

"Allahu Ekber, Allahu Ekber

Allahu Ekber, Allahu Ekber

Eşhedü en Lailahe illallah,

Eşhedü en Lailahe illallah

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah

Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah

Hayyaala`s-salâh, Hayyaala`s-salâh

Hayyaala`l-felâh, Hayyaala`l-felâh

Allahu Ekber, Allahu Ekber

La ilahe illallah "

2-  Ezandan sonra şu dua okunur:

"Allahumme rabbe hâzihî`d-da`veti`t-tâmmeh ve`s-salâti`l kâimeh, âti Muhammeden`il vesîlete ve`l-fadîlete ve`b`ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh. İnneke la tuhliful mîâd.

Bu duânın meâli şöyledir:

"Allâh`ım! Ey bu tam dâvetin, yâni mübârek ezânın ve kılınmak üzere bulunan namazın mukaddes Rabbi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)`e vesîleyi ve fazîleti ihsan et ve O`nu, kendisine va`d buyurmuş olduğun Makâm-ı Muhmûd`a eriştir. Şüphe yok ki, sen va`dinden dönmezsin."

3- Farzdan önce Kamet getirilir.

İkametin sözleri de ezanın sözlerinin aynıdır. Yalnız, Hayye ale`l-Felâh dendikten sonra iki kere de Kad kâmeti`s-Salâh cümlesi söylenir. Mânası: Namaza başlandı, demektir.

4- Namazın farzından sonra "SELAM DUASI" okunur

Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy`el kayyûm, ve etübü ileyh. Allâhumme ente`s-selâmü ve minke`s-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve`l-ikrâm.

Bu duanın anlamı: Ulu olan, kendisinden başka ilah olmayan, Hay ve Kayyum (ezeli ve ebedi hayat ile diri, zatı ve kemaliyle kaim yani yarattıklarının her an idare ve muhafazasında biricik hakimi mutlak) olan Allah`a istiğfar eder, beni affetmesini isterim. Allahım sen selamsın. Bütün noksanlardan berisin, uzaksın. Dünya ve ahiret selameti senin inayet ve yardımınla olur. Sen mukaddessin, tazime gerçekten layık olansın. Ey celal ve ikram sahibi olan yüce mabudum!

5- Bilinen namaz tesbihatına devam edilir.

"Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." denir ve Ayet el-Kürsi okunur.

Anlamı: "Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah`adır. Allah`tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah`tır."

6- Ayete`l Kürsi okunduktan sonra tesbih çekilir.

33 Subhânallâh,

33 Elhamdulillâh,

33 Âllâhuekber.

7- Tesbihlerden sonra

"La ilahe ilallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin Kadirve ileyhi`l-masîyr "

"Allah Tealadan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir."

Subhane rabbiyel aliyyil eğlel vehhab: "Ali, a`la ve vehhab olan rabbimi tesbih ederim" denir ve namazın duası yapılır.

 
1919 Okunma
 
 
 
 
 
 
 
En Son Eklenenler
Allah`a iman ile puta iman arasındaki ...
Allah bir şeydir, fakat diğer şeyler ...
"Allahümme inni euzu bike en üşrike ...
“İmanınızı `Lâ ilâhe illâllah` ...
İman hakikatlerinin delillerini bilmek ...
Allah (cc)`ın haftanın günlerinde ne ...
Allah´ın birliği için bazı ayetler ...
Yabancı bir kızla tokalaşmak; karş ...
Bir adamın yıl başında 200 gram alt ...
Arabaya zekat düşer mi?
Bediüzzaman Hazretleri "Yani, eskiden ...
Alacakların zekatı
Zekat verene zekat düşer mi?
Zekati verilmis paranın zekatı yine v ...
İki zengin müslümanın farklı harca ...
 
La İlahe İllallah
 
Facebook Sayfamız
 
 
Abdest
Adalet ve Dünya
Ahiret, Ölüm ve  Sonrası
Ahlak ve Maneviyat
Aile
Allah
Bayramlar ve Dini Günler
Büyü ve Fal
Cinsel Hayat
Diğer Dinler
Diğer Kutsal Kitaplar
Diğer Peygamberler
Efendimiz ve Hadisler
Evrim
Faiz
Fıkıh Usulü
Genel İbadet
Hac - Umre
Helaller ve Haramlar
Hurafeler
İlham ve Vahiy
İlim - Bilim - Teknoloji
İnsan
İslam Dini
Kâinat ve Dünya
Kaza - Kadar
Kur'an-ı Açıklama Usulü
Kur'an-ı Kerim
Kurban
Melekler
Metafizik
Mezhepler
Muhtelif Meseleler
Namaz
Nikah
Ramazan ve Oruç
Sağlık
Sahabeler
Siyaset
Tasavvuf ve Tarikat
Tavsiyeler
Tesettür
Ticaret
Toplum - Millet - Devlet
Yiyecekler ve İçecekler
 
 
Dostun Evi, Gönüllerdir...