"Biz bu Kur'an-ı ders alınsın diye kolaylaştırdık, ders alan yok mu?" (Kamer54/22)
Yazılı Soru-Cevap > Irkçılık
Müslümanlar arasındaki ırkçılık olaylarına karşı tavrımız nasıl olmalıdır?
 
Soru : Türkiyenin bir meselesi de ırkçılık meselesidir. Her iki taraftan da insan ölüyor. Bir müslüman olarak bu olaylara nasıl bakmalıyız ve bir tarafa yapılan meyil bize zarar verir mi?
   
Cevap :
 

Müslümanlar arasındaki olayları değerlendirirken ırka ve bölgeye göre değil onların haklılıklarına göre değerlendirmemiz gerekir.

Aksi hakde ırkçılığa veya bölgeciliğe göre değerlendirirsek mesul oluruz.

Geliniz, ne Yahudi’yi dinleyelim, ne İngiliz’i, ne Fransız’ı, ne Alman’ı, ne de Şeytan’ı...
Kur’an’ı dinleyelim, Resulûllah’ı (a.s.m.) dinleyelim... Ve bu asırda bu yaramızın büyük çilesini olanca ağırlığıyla çeken Bediüzzamanı dinleyelim...

Irkçılık fitnesini önlemenin tek yolu Bediüzzaman’a kulak vererek bu milletin fertlerini İslâm kardeşliği ile birbirine raptetmekten geçer.
“Milliyetimiz bir vücuttur, ruhu İslâmiyet, aklı iman ve Kur’an’dır” hakikatını bütün ruhlara zerk etmekten geçer.
“Şarkı intibaha getirecek din ve kalptir. Akıl ve felsefe değil” ihtarına hakkıyla kulak vermekten geçer.
“Şarkın fıtratına muvafık bir cereyan veriniz; yoksa, sa’yiniz ya hebaen gider veya muvakkat sathî kalır” emrine ram olmaktan geçer...
“Bir Müslüman başkasına benzemez. Dini terk edip İslâmiyet seciyesinden çıkan bir Müslim dalâlet-i mutlakaya düşer, anarşist olur, daha idare edilmez” tehdidini geç kalınmış da olsa, büyük bir hassasiyetle ciddiye almaktan geçer.
“Asabiyet-i cahiliye, birbirine tesanüt edip yardım eden, gaflet, dalâlet, riya ve zulmetten mürekkep bir macundur” teşhisini iyi anlayıp, bu zehirli macuna sırt çevirmekten geçer.
“Hamiyet-i İslâmiye ise, nur-u imandan in’ikas edip dalgalanan bir ziyadır” hakikatına gönül verip bu ziyanın bütün kalplere hâkim olması için sabır ve ceht ile gayret etmekten geçer...

Bu vesileyle, İstiklâl Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif’i de anmadan geçemeyeceğiz. Şu, coşkun olduğu kadar da sitem dolu ve bir o kadar da ıstırap yüklü ifadeler, o büyük şairimizin ırkçılık âfetinden ne kadar dertli olduğunu en güzel şekilde ifade etmiyor mu?
“Hani milliyetin İslâm idi, kavmiyet ne..
Sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyetine
Arnavutluk ne demek var mı şeriatta yeri
Küfr olur başka değil, kavmini sürmek ileri
Arabın, Türk’e, Laz’ın Çerkez’e yahut Kürd’e
Acem’in Çinliye rüçhanı mı varmış nerde.
İslâmiyette anasır mı olurmuş ne gezer
Fikr-i milliyeti tel’in ediyor Peygamber
En büyük düşmanıdır ruh-u Nebi tefrikanın
Adı batsın onu İslâm’a sokan kaltabanın.”

Geliniz bu duaya birlikte amin diyelim..

 
963 Okunma
 
 
 
 
 
 
 
En Son Eklenenler
Allah`a iman ile puta iman arasındaki ...
Allah bir şeydir, fakat diğer şeyler ...
"Allahümme inni euzu bike en üşrike ...
“İmanınızı `Lâ ilâhe illâllah` ...
İman hakikatlerinin delillerini bilmek ...
Allah (cc)`ın haftanın günlerinde ne ...
Allah´ın birliği için bazı ayetler ...
Yabancı bir kızla tokalaşmak; karş ...
Bir adamın yıl başında 200 gram alt ...
Arabaya zekat düşer mi?
Bediüzzaman Hazretleri "Yani, eskiden ...
Alacakların zekatı
Zekat verene zekat düşer mi?
Zekati verilmis paranın zekatı yine v ...
İki zengin müslümanın farklı harca ...
 
La İlahe İllallah
 
Facebook Sayfamız
 
 
Abdest
Adalet ve Dünya
Ahiret, Ölüm ve  Sonrası
Ahlak ve Maneviyat
Aile
Allah
Bayramlar ve Dini Günler
Büyü ve Fal
Cinsel Hayat
Diğer Dinler
Diğer Kutsal Kitaplar
Diğer Peygamberler
Efendimiz ve Hadisler
Evrim
Faiz
Fıkıh Usulü
Genel İbadet
Hac - Umre
Helaller ve Haramlar
Hurafeler
İlham ve Vahiy
İlim - Bilim - Teknoloji
İnsan
İslam Dini
Kâinat ve Dünya
Kaza - Kadar
Kur'an-ı Açıklama Usulü
Kur'an-ı Kerim
Kurban
Melekler
Metafizik
Mezhepler
Muhtelif Meseleler
Namaz
Nikah
Ramazan ve Oruç
Sağlık
Sahabeler
Siyaset
Tasavvuf ve Tarikat
Tavsiyeler
Tesettür
Ticaret
Toplum - Millet - Devlet
Yiyecekler ve İçecekler
 
 
Dostun Evi, Gönüllerdir...