"Biz bu Kur'an-ı ders alınsın diye kolaylaştırdık, ders alan yok mu?" (Kamer54/22)
Yazılı Soru-Cevap > Hz. Muhammed (ASM)
- Bazı yerlerde Peygamber efendimiz`in (s.a.) mübarek ayak izlerini görüyoruz, bunlar gerçek midir?
 
Soru : İstanbul’umuzun bazı mekanlarında efendimizin sav mübarek ayak izlerini görüyoruz bunlar gerçek ölçüler mi nasıl yapmışlar bilgilendirirseniz sevinirim.
   
Cevap :
 

Hz. Peygamber(a.s.m)'in ayak izleri veya sakal-ı şerif gibi mübarek tarihî kutsalların gerçek durumunu tespit etmek mümkün görülmemektedir. Fakat bu hususların tarih bakımından doğru olarak tespit edilememesi, bunları, Efendimizin aziz hatırasını hatırlatmaya vesile olmaktan çıkarmaz. Zaten, İslam dininde bu tür değerlere, değer verilmesinin sebebi, bunların aziz hatıraları hatırlatmalarından dolayıdır. Topkapı Sarayı'nın "Hırka-i Saadet Dâiresi" olarak adlandırılan bölümünde Hz. Peygambere izafe edilen altı tane ayak izi vardır. Bunlardan dördü taş, ikisi tuğla nevindendir. Hırka-i Saâdet Dairesinde mermer gömme dolapta muhafaza edilen 28x12 cm. ebadındaki, som altından bir çerçeve ve kapak içinde olanı Abdülmecid zamanında Trablusgarp tarafından getirtilmiştir. Miraç yolculuğunda bastıkları taş olduğu söylenmektedir. Bu hatırı sayılır hatıraların önemini, Üstad Bediüzzaman özetle şöyle der: Lihye-i /Sakal-ı Şerife hakkındaki sual münasebetiyle diyorum ki: Hadisçe sabittir ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın lihye-i saadetinden/sakal-ı şerifinden düşen saçların taneleri sınırlıdır. Otuz kırk tane veya elli altmış tane gibi az bir miktarda iken, binler yerde Lihye-i Saadetin/sakal-ı şerifin saçları/kıllarının bulunması, beni bir zaman çok düşündürdü. O vakit hatırıma geldi ki, halk arasında meşhur olan Lihye-i Saadet/sakal-ı şerif , yalnız Lihye-i Şerifin saçlarından ibaret değil, saçları da buna dâhildir. Efendimiz(a.s.m), mübarek saçından tıraş oldukça, hiçbir şeyini kaybetmeyen Sahabeler, o nurlu ve mübarek ve daimî yaşayacak saçları muhafaza etmişler. Onlar, binlerdir; şimdiki mevcuda müsâvi/denk gelebilirler. Yine o vakit hatırıma geldi ki: Acaba her camide bulunan ve Hz. Peygamber(a.s.m)'in sakal-ı şerifi ve saçı, sened-i sahih ile Hazret-i Peygamber'e ait olduğu sabit midir ki, ona karşı ziyaret makbul olabilsin? Birden hatıra geldi ki, o saçların ziyareti vesiledir. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma karşı salâvat getirmeye, ona karşı hürmet ve muhabbet beslemeye sebep olur. Vesilelik ciheti o şeyin zâtına/kendi mahiyetine bakmaz, onun vesilelik cihetine bakar. Onun için, eğer bir saç hakikî olarak Efendimize ait olmazsa bile, madem şimdiki durumuna göre öyle telâkki edilmiş ve o vesilelik vazifesini yapıyor ve hürmete ve teveccühe ve salâvata vesile oluyor; kat'î senetle o saçın zâtını teşhis ve tayin lâzım değildir. Yalnız, aksine kat'î delil olmasın, yeter. Çünkü bu hususta, umum halkın müspet telakkisi ve ümmetin onu öyle kabul etmesi, bir nevi hüccet/delil hükmüne geçer. "Bazı ehl-i takvâ, böyle işlerde, ya takvâ veya ihtiyat veya azîmet noktasında ilişseler de, hususî ilişirler. Bid'a da deseler, bid'a-i hasene nev'ine dahildir. Çünkü vesile-i salâvattır". (Lemalar- 16. Lema- s.106). İşte Peygamber efendimize ait olduğu söylenen ayak izlerini görmek de sakal-ı şerifi görmek gibidir. Bize aleyhissalatü vesselamı hatırlatır ve ona salat-ü selam getirmeye vesile olur. Bu açıdan ayak izlerinin aslı olsun veya olmasın bir sakıncası olmaz. Önemli olan bu ziyaretin bize ne kazandırdığıdır.

 
910 Okunma
 
 
 
 
 
 
 
En Son Eklenenler
Allah`a iman ile puta iman arasındaki ...
Allah bir şeydir, fakat diğer şeyler ...
"Allahümme inni euzu bike en üşrike ...
“İmanınızı `Lâ ilâhe illâllah` ...
İman hakikatlerinin delillerini bilmek ...
Allah (cc)`ın haftanın günlerinde ne ...
Allah´ın birliği için bazı ayetler ...
Yabancı bir kızla tokalaşmak; karş ...
Bir adamın yıl başında 200 gram alt ...
Arabaya zekat düşer mi?
Bediüzzaman Hazretleri "Yani, eskiden ...
Alacakların zekatı
Zekat verene zekat düşer mi?
Zekati verilmis paranın zekatı yine v ...
İki zengin müslümanın farklı harca ...
 
La İlahe İllallah
 
Facebook Sayfamız
 
 
Abdest
Adalet ve Dünya
Ahiret, Ölüm ve  Sonrası
Ahlak ve Maneviyat
Aile
Allah
Bayramlar ve Dini Günler
Büyü ve Fal
Cinsel Hayat
Diğer Dinler
Diğer Kutsal Kitaplar
Diğer Peygamberler
Efendimiz ve Hadisler
Evrim
Faiz
Fıkıh Usulü
Genel İbadet
Hac - Umre
Helaller ve Haramlar
Hurafeler
İlham ve Vahiy
İlim - Bilim - Teknoloji
İnsan
İslam Dini
Kâinat ve Dünya
Kaza - Kadar
Kur'an-ı Açıklama Usulü
Kur'an-ı Kerim
Kurban
Melekler
Metafizik
Mezhepler
Muhtelif Meseleler
Namaz
Nikah
Ramazan ve Oruç
Sağlık
Sahabeler
Siyaset
Tasavvuf ve Tarikat
Tavsiyeler
Tesettür
Ticaret
Toplum - Millet - Devlet
Yiyecekler ve İçecekler
 
 
Dostun Evi, Gönüllerdir...